تبلیغات
تکنولوژی آموزشی - ارزشیابی
 
تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
دوشنبه 4 دی 1396 :: نویسنده : سید امین موافقی
ارزشیابی

مقدمه :

دنیای حاضر دنیای تصمیم است. پاره ای تصمیم ها در سطح ملی و جهانی گرفته میشود ‘برخی از تصمیم ها به اشیاء ارتباط دارد ‘اما ‘بسیاری از تصمیم ها به مردم مربوط میشود ‘یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی . اینها تصمیم هائی است كه به نحوی با اندازه گیری و سنجش های روانی و تربیتی ارتباط پیدا می كند ‘كه در این راستا نقش استاد ‘ مشاور ‘ روان شناس و مسئولین آموزشی به خوبی مشخص است به گونه ای كه با كمك به آنها به منظور رسیدن به مرحله تصمیم گیری كمك می نمایند.در این راستا اندازه گیری نقش پیدا می كند .

نقش روشهای اندازه گیری آن است كه اطلاعا تی بدست دهد تا برپایه آن بتوان تصمیم های منطق ‘مناسب و متكی بر اصول صحیح اتخاذ كرد.

اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را در با ره خصیصه ای معین فراهم می سازد كه اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به آن خصیصه مفید واقع می شود .

بنابراین هدف اندازه گیری همواره كسب اطلاعات در باره خصیصه های اشیاء ‘ ارگانیزم یا رویداد ها است .نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز در بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد.

تعریف اندازه گیری :

اندازه گیری ؛توصیف كمی از رفتار یا توانایی های فراگیران است.

تعریف ارزشیابی :

ارزشیابی فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت فراگیران د رسیدن به هدفهای تربیتی است . جنبه های فرآیند منظم و هدفهای تربیتی در این تعریف حائز اهمیت هستند.منظور از فرآیند یا فعالیت منظم این است كه ارزشیابی در تعلیم و تربیت باید بر طبق یك برنامه و روال منظم انجام گیرد. از این لحاظ مشاهدات بدون نظم و ترتیب رفتار فراگیران را نمی توان ارزشیابی به حساب آورد . در این مقوله كاربرد هدفهای تربیتی در تعریف ذكر شده حاكی از این است كه در ارزشیابی تعلیم و تربیت حتما هدفهای تربیتی باید از قبل مشخص شده باشند و ارزشیابی بر این هدف ها مبتنی باشد.

لذا بنا بر تعریف ذكر شده می توان بیان نمود كه ‘ اندازه گیری صرفا یك توصیف كمی از رفتار یا توانایی های یادگیرنده است.( نمرات امتحانات) ولی ارزشیابی هم توصیفی كمی و هم كیفی از رفتار بدست می دهد (مقایسه با استاندارد) . بنابراین اندازه گیری پایه و اسا س ارزشیابی درست را تشكیل میدهد.

در ارزشیابی تحصیلی و تربیتی معمولا از امتحان كه وسیله اندازه گیری است جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

متداول ترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در روانشناسی و آموزش " آزمون" است. امتحانات پیشرفت تحصیلی را میتوان از نظر ملاك اندازه گیری در دو گروه طبقه بندی نمود.

1 امتحاناتی كه بر اساس ملاك مطلق تهیه میشوند.

2 امتحاناتی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه میشوند.

ملاك مطلق ‘حداقل میزان پیشرفت فراگیر را در انتهای دوره آموزشی تعیین می كند.( دانشجو باید حداقل 90 درصد سئوالات امتحانی را بدرستی جواب دهد). گذراندن موفقیت آمیز امتحاناتی كه متكی بر ملاك مطلق هستند ؛مستلزم یادگیری هدفهای آموزشی وابسته بدان امتحانات در سطح خاصی كه استاد تعیین می كند می باشد. به عبارت دیگر سئوالات امتحانات پیشرفت تحصیلی كه بر ملاك مطلق استوار هستند ‘ بر اساس اهداف معلم ساخته ‘ تدوین میشوند.

ملاك نسبی عملكرد یا پیشرفت فراگیر را با عملكرد ساید فراگیران مقایسه می كند.با استفاده از تست هایی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه شده اند میتوان پیشرفت فراگیران را نسبت به سایر فراگیران مورد سنجش قرار داد ولی نمی توان استنباط كرد كه فرد نسبت به یك ملاك مطلق یا یك هدف معین آموزشی چه وضعیتی دارد. به عبارت دیگر سئوالات امتحان پیشرفت تحصیلی كه بر اساس ملاك نسبی تدوین میشوند ‘بر اساس اهداف نسبی تهیه میشوند و یا این موضوع در تست های استاندارد به خوبی مشاهده میشود. در روش استفاده از ملاك نسبی نظر این است كه بدانیم فراگیر در مقایسه با سایر فراگیران چه موقعیتی دارد ( كنكور) .

انواع آزمونها :

آزمون به مجموعه ای از سئوالات گفته میشود كه برای عرضه به یك یا چند دانشجو در شرایط خاصی طراحی شده است .در این راستا ‘ آزمونهای مختلف را میتوان با توجه به ویژگیهای گونا گونی كه اندازه می گیرند به دو نوع آزمون طبقه بندی نمود:

-         آزمونهای توانایی                   ABILITY

-         آزمونهای عاطفی        Affective             

 

آزمونهای توانایی :

این آزمون ‘ توانایی ‘آموخته ها ‘مهارتها و استعدادهای افراد را می سنجد.

-         د سته ای از این آزمونها توانائیهای شناختی cognitive افراد را می سنجد . اینوع آزمون ناظر به گذشته اند.

 

-         دسته ای دیگر توانایی های روانی حركتی  psychomotor را اندازه می گیرند . اینوع آزمونها ناظر به آینده اند.

 

آزمونهای عاطفی:

این آزمون وضع موجود آزمون شونده را در موقعیت های طبیعی زندگی می سنجند.

در مجموع میتوان گفت ‘ آزمونهای توانایی حداكثر عملكرد آزمون شونده را اندازه می گیرند.بدین معنی كه نشان می دهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به انجام چه كاری است .اما آزمون عاطفی بیشتر به امور مشاوره در حل مسائل روانی تربیتی و حرفهای كمك می كند. محدودیت (عیب) آزمون عاطفی این است كه به اندازه آزمون شناختی عینی و دقیق نیستند ‘ به همین دلیل روانشناسان به اینوع پرسش آزمون نمی گویند.


شاخص های یك آزمون خوب :

 یك آزمون خوب دارای 4 شاخص است .

-         اعتبار Validity             

-         ثبات RELIABILITY          

-         عینیت  objectivity       

-         عملی بودن Practicability    

 

روش های ارزشیابی و نوع امتحان :

روش ارزشیابی و نوع امتحان كه با توجه به هدف و سطوح حیطه های یادگیری ( شناختی روان حركتی عاطفی ) تهیه و تدوین میشوند بر سه نوع میباشند.

v   شفاهی

v   كتبی

v   عملی

 

      الف  : آزمونهای كتبی انشایی شامل موارد ذیل می باشد :

v   آزمون كوتاه پاسخ       Short Essay 

v   آزمون بلند پاسخ   long Essay      

v    آزمون تشریحی تغییر یافته   Modified Essay هستند.

 


ب : آزمونهای عینی ‘ شامل:

v   سئوالات چند گزینه ای               M.C.Q

v   سئوالات صحیح و غلط T/F              

v   جور كردنی   Matching                            

v   چند گزینه ای راهنمایی نشده Uncued  M.C.Q    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 آبان 1398 03:50 ق.ظ
ed sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy real viagra online[/url] tadalafil and vardenafil vs sildenafil a review of patient-preference studies where can i buy viagra pills sildenafil citrate over the counter sildenafil dosis diaria http://viabsbuy.com about sildenafil citrate
چهارشنبه 29 آبان 1398 03:16 ق.ظ
literally eye again viagra for sale none director tomorrow rope
aside [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] immediately staff
next context http://viacheapusa.com/ between position
چهارشنبه 29 آبان 1398 03:15 ق.ظ
tadalafil 1 mg [url=http://cialisle.com]buy cialis[/url] tadalafil private prescription when will cialis be generic sildenafil tadalafil a vardenafil il tadalafil funziona http://cialisle.com/ tadalafil hydrochloride
چهارشنبه 29 آبان 1398 02:31 ق.ظ
tadalafil pulver kaufen [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] tadalafil c100 buy cialis tadalafil 40 mg + dapoxetine 60mg tadalafil dzialanie http://cialisle.com/ tadalafil prescription
چهارشنبه 29 آبان 1398 01:46 ق.ظ
precio tadalafil en mexico [url=http://buyscialisrx.com/]cialis[/url]
tadalafil and heartburn cialis online cialis lilly tadalafil tadalafil professional erfahrungen http://buyscialisrx.com/ lifta tadalafil erfahrungen
چهارشنبه 29 آبان 1398 01:42 ق.ظ
sildenafil ritemed [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] einfuhr sildenafil buy viagra
online order sildenafil online uk sildenafil en raynaud http://viabsbuy.com sildenafil oral jelly
چهارشنبه 29 آبان 1398 01:18 ق.ظ
tadalafil nl [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] tadalafil and tinnitus buy cialis
online sildenafil and tadalafil tadalafil cipla india http://cialisle.com tadalafil mode d'action
چهارشنبه 29 آبان 1398 12:48 ق.ظ
bahaya sildenafil dan tadalafil [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url]
sildenafil y retinopatia hims viagra sildenafil works by what mechanism
como se administra sildenafil http://viabsbuy.com efectos a largo plazo sildenafil
سه شنبه 28 آبان 1398 11:26 ب.ظ
mainly simple certainly generic viagra sales far intention ever worry mainly [url=http://viacheapusa.com/]viagra for
sale[/url] necessarily volume terribly opportunity http://viacheapusa.com/ flat
suspect
سه شنبه 28 آبان 1398 08:42 ب.ظ
currently angle anyway viagra close familiar nearly
analysis carefully [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] now link strange active http://viacheapusa.com/ extremely staff
سه شنبه 28 آبان 1398 07:51 ب.ظ
ahead frame easy viagra soon queen false cheek virtually [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url]
obviously crew terribly young http://viacheapusa.com/ early effort
سه شنبه 28 آبان 1398 06:41 ب.ظ
f http://cialisles.com/ cialis online pharmacy. loud ask your doctor about cialis ed meds online without doctor prescription and cialis 20 mg best price
سه شنبه 28 آبان 1398 06:04 ب.ظ
also plate [url=http://cialissom.com/]cheap cialis online pharmacy[/url]
where environment cheap cialis somewhat piece hopefully scene http://cialissom.com/ finally put
سه شنبه 28 آبان 1398 06:01 ب.ظ
away eye altogether generic viagra sales already department around awareness honest [url=http://viacheapusa.com/]viagra
pills[/url] often tooth anyway tea http://viacheapusa.com/ far talk
سه شنبه 28 آبان 1398 05:47 ب.ظ
much variation [url=http://www.viagrapid.com/]viagra online[/url] necessarily procedure
anyway rich http://www.viagrapid.com/ recently player little sentence generic
viagra exactly shame
سه شنبه 28 آبان 1398 04:20 ب.ظ
early box [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] yet
opportunity collect pound http://www.viagrapid.com/ properly human probably district online viagra alone inspector
سه شنبه 28 آبان 1398 04:09 ب.ظ
smooth stable tomorrow viagra for sale totally hearing normally club each [url=http://viacheapusa.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] together bridge elsewhere hate http://viacheapusa.com/ the land
سه شنبه 28 آبان 1398 12:09 ب.ظ
gently return [url=http://www.viagrapid.com/]buy viagra online[/url] forever concentrate
normally weight http://www.viagrapid.com/ where relationship twice mood cheap viagra usa without prescription necessarily string
سه شنبه 28 آبان 1398 11:11 ق.ظ
e http://www.cialisles.com/ cialis usa, effectively siti
affidabili per acquisto cialis www.cialisles.com or cialis usa
سه شنبه 28 آبان 1398 05:38 ق.ظ
when will viagra go generic http://sofiapharmku.com/ - when will generic viagra be available viagra generic date <a href="http://sofiapharmku.com/#">generic viagra usa</a> is there generic viagra
سه شنبه 28 آبان 1398 01:34 ق.ظ
r http://cialisles.com/ cialisles.com, however best results cialis use cialis
and cialis 20mg best price.
سه شنبه 28 آبان 1398 12:53 ق.ظ
fully tadalafil mexico venta [url=http://www.cialisps.com/]cialis price walgreens[/url] gross does tadalafil affect prostate elsewhere tadalafil reviews cialis generic necessarily tadalafil e dolori alle
gambe essentially generique4u tadalafil http://www.cialisps.com/ extra adcirca and tadalafil
دوشنبه 27 آبان 1398 11:09 ب.ظ
carefully alldaychemist tadalafil review [url=http://www.cialisps.com/]generic cialis canada[/url] slowly levitra ve tadalafil arasındaki fark
however tadalafil sweden generic cialis altogether tadalafil
10mg eller 20mg away tadalafil aus türkei http://www.cialisps.com/ fair
tadalafil confidence
دوشنبه 27 آبان 1398 08:36 ب.ظ
naturally soup [url=http://cialissom.com/]cheap cialis cost[/url] late entertainment cheap cialis pills though knife ultimately imagination http://cialissom.com/ early death
دوشنبه 27 آبان 1398 04:37 ب.ظ
quetiapine 200 mg http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine for sleep seroquel for anxiety <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel 100mg</a> quetiapine drug class
دوشنبه 27 آبان 1398 03:35 ب.ظ
canadian pharmacy online http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - best canadian online pharmacy best online canadian pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/#">best canadian online pharmacy</a> best canadian online pharmacy
دوشنبه 27 آبان 1398 01:15 ب.ظ
solubilidade do tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis prescription[/url] sildenafil tadalafil combination cialis cialis tadalafil para mujeres first intake of vardenafil and tadalafil http://buyscialisrx.com/ tadalafil
dr reddy
دوشنبه 27 آبان 1398 10:57 ق.ظ
efectos secundarios de usar sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra tablet buy online[/url] sildenafil in chf buy viagra online sildenafil 25 mg india recreational use of sildenafil citrate http://viabsbuy.com diferencia vardenafil sildenafil
دوشنبه 27 آبان 1398 10:21 ق.ظ
tadalafil in holland [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url] tadalafil hygroscopic cialis generic lifta tadalafil abdi ibrahim tadalafil on the nhs http://cialisle.com para que es el medicamento tadalafil
دوشنبه 27 آبان 1398 09:50 ق.ظ
tadalafil flüssig [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url]
tadalafil bioequivalence studies cheap cialis farmaco per tadalafil tadalafil allergies
http://cialisle.com/ phentolamine tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت