تبلیغات
تکنولوژی آموزشی - ارزشیابی
 
تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
دوشنبه 4 دی 1396 :: نویسنده : سید امین موافقی
ارزشیابی

مقدمه :

دنیای حاضر دنیای تصمیم است. پاره ای تصمیم ها در سطح ملی و جهانی گرفته میشود ‘برخی از تصمیم ها به اشیاء ارتباط دارد ‘اما ‘بسیاری از تصمیم ها به مردم مربوط میشود ‘یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی . اینها تصمیم هائی است كه به نحوی با اندازه گیری و سنجش های روانی و تربیتی ارتباط پیدا می كند ‘كه در این راستا نقش استاد ‘ مشاور ‘ روان شناس و مسئولین آموزشی به خوبی مشخص است به گونه ای كه با كمك به آنها به منظور رسیدن به مرحله تصمیم گیری كمك می نمایند.در این راستا اندازه گیری نقش پیدا می كند .

نقش روشهای اندازه گیری آن است كه اطلاعا تی بدست دهد تا برپایه آن بتوان تصمیم های منطق ‘مناسب و متكی بر اصول صحیح اتخاذ كرد.

اندازه گیری در هر زمینه اطلاعاتی را در با ره خصیصه ای معین فراهم می سازد كه اغلب برای پیش بینی پدیده های مربوط به آن خصیصه مفید واقع می شود .

بنابراین هدف اندازه گیری همواره كسب اطلاعات در باره خصیصه های اشیاء ‘ ارگانیزم یا رویداد ها است .نتایج اندازه گیری همواره منجر به توصیف پدیده مورد اندازه گیری می شود و تفسیر این نتایج نیز در بیشتر موارد نوعی پیش بینی فراهم می آورد.

تعریف اندازه گیری :

اندازه گیری ؛توصیف كمی از رفتار یا توانایی های فراگیران است.

تعریف ارزشیابی :

ارزشیابی فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت فراگیران د رسیدن به هدفهای تربیتی است . جنبه های فرآیند منظم و هدفهای تربیتی در این تعریف حائز اهمیت هستند.منظور از فرآیند یا فعالیت منظم این است كه ارزشیابی در تعلیم و تربیت باید بر طبق یك برنامه و روال منظم انجام گیرد. از این لحاظ مشاهدات بدون نظم و ترتیب رفتار فراگیران را نمی توان ارزشیابی به حساب آورد . در این مقوله كاربرد هدفهای تربیتی در تعریف ذكر شده حاكی از این است كه در ارزشیابی تعلیم و تربیت حتما هدفهای تربیتی باید از قبل مشخص شده باشند و ارزشیابی بر این هدف ها مبتنی باشد.

لذا بنا بر تعریف ذكر شده می توان بیان نمود كه ‘ اندازه گیری صرفا یك توصیف كمی از رفتار یا توانایی های یادگیرنده است.( نمرات امتحانات) ولی ارزشیابی هم توصیفی كمی و هم كیفی از رفتار بدست می دهد (مقایسه با استاندارد) . بنابراین اندازه گیری پایه و اسا س ارزشیابی درست را تشكیل میدهد.

در ارزشیابی تحصیلی و تربیتی معمولا از امتحان كه وسیله اندازه گیری است جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده می شود.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

متداول ترین وسیله اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در روانشناسی و آموزش " آزمون" است. امتحانات پیشرفت تحصیلی را میتوان از نظر ملاك اندازه گیری در دو گروه طبقه بندی نمود.

1 امتحاناتی كه بر اساس ملاك مطلق تهیه میشوند.

2 امتحاناتی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه میشوند.

ملاك مطلق ‘حداقل میزان پیشرفت فراگیر را در انتهای دوره آموزشی تعیین می كند.( دانشجو باید حداقل 90 درصد سئوالات امتحانی را بدرستی جواب دهد). گذراندن موفقیت آمیز امتحاناتی كه متكی بر ملاك مطلق هستند ؛مستلزم یادگیری هدفهای آموزشی وابسته بدان امتحانات در سطح خاصی كه استاد تعیین می كند می باشد. به عبارت دیگر سئوالات امتحانات پیشرفت تحصیلی كه بر ملاك مطلق استوار هستند ‘ بر اساس اهداف معلم ساخته ‘ تدوین میشوند.

ملاك نسبی عملكرد یا پیشرفت فراگیر را با عملكرد ساید فراگیران مقایسه می كند.با استفاده از تست هایی كه بر اساس ملاك نسبی تهیه شده اند میتوان پیشرفت فراگیران را نسبت به سایر فراگیران مورد سنجش قرار داد ولی نمی توان استنباط كرد كه فرد نسبت به یك ملاك مطلق یا یك هدف معین آموزشی چه وضعیتی دارد. به عبارت دیگر سئوالات امتحان پیشرفت تحصیلی كه بر اساس ملاك نسبی تدوین میشوند ‘بر اساس اهداف نسبی تهیه میشوند و یا این موضوع در تست های استاندارد به خوبی مشاهده میشود. در روش استفاده از ملاك نسبی نظر این است كه بدانیم فراگیر در مقایسه با سایر فراگیران چه موقعیتی دارد ( كنكور) .

انواع آزمونها :

آزمون به مجموعه ای از سئوالات گفته میشود كه برای عرضه به یك یا چند دانشجو در شرایط خاصی طراحی شده است .در این راستا ‘ آزمونهای مختلف را میتوان با توجه به ویژگیهای گونا گونی كه اندازه می گیرند به دو نوع آزمون طبقه بندی نمود:

-         آزمونهای توانایی                   ABILITY

-         آزمونهای عاطفی        Affective             

 

آزمونهای توانایی :

این آزمون ‘ توانایی ‘آموخته ها ‘مهارتها و استعدادهای افراد را می سنجد.

-         د سته ای از این آزمونها توانائیهای شناختی cognitive افراد را می سنجد . اینوع آزمون ناظر به گذشته اند.

 

-         دسته ای دیگر توانایی های روانی حركتی  psychomotor را اندازه می گیرند . اینوع آزمونها ناظر به آینده اند.

 

آزمونهای عاطفی:

این آزمون وضع موجود آزمون شونده را در موقعیت های طبیعی زندگی می سنجند.

در مجموع میتوان گفت ‘ آزمونهای توانایی حداكثر عملكرد آزمون شونده را اندازه می گیرند.بدین معنی كه نشان می دهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به انجام چه كاری است .اما آزمون عاطفی بیشتر به امور مشاوره در حل مسائل روانی تربیتی و حرفهای كمك می كند. محدودیت (عیب) آزمون عاطفی این است كه به اندازه آزمون شناختی عینی و دقیق نیستند ‘ به همین دلیل روانشناسان به اینوع پرسش آزمون نمی گویند.


شاخص های یك آزمون خوب :

 یك آزمون خوب دارای 4 شاخص است .

-         اعتبار Validity             

-         ثبات RELIABILITY          

-         عینیت  objectivity       

-         عملی بودن Practicability    

 

روش های ارزشیابی و نوع امتحان :

روش ارزشیابی و نوع امتحان كه با توجه به هدف و سطوح حیطه های یادگیری ( شناختی روان حركتی عاطفی ) تهیه و تدوین میشوند بر سه نوع میباشند.

v   شفاهی

v   كتبی

v   عملی

 

      الف  : آزمونهای كتبی انشایی شامل موارد ذیل می باشد :

v   آزمون كوتاه پاسخ       Short Essay 

v   آزمون بلند پاسخ   long Essay      

v    آزمون تشریحی تغییر یافته   Modified Essay هستند.

 


ب : آزمونهای عینی ‘ شامل:

v   سئوالات چند گزینه ای               M.C.Q

v   سئوالات صحیح و غلط T/F              

v   جور كردنی   Matching                            

v   چند گزینه ای راهنمایی نشده Uncued  M.C.Q    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 شهریور 1398 09:22 ب.ظ
thesis editing http://writethesistrgf.com/ - thesis writer writing thesis statements <a href="http://writethesistrgf.com/#">write good thesis</a> thesis online http://writethesistrgf.com/
شنبه 2 شهریور 1398 06:07 ب.ظ
extra wonder [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at kroger[/url] briefly notice
hardly joint generic viagra at sam's club altogether kind
شنبه 2 شهریور 1398 04:32 ب.ظ
item candle [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra for sale[/url] now variety
ahead coffee buy generic viagra the contact
شنبه 2 شهریور 1398 04:14 ب.ظ
hopefully alarm [url=http://wwv.triviagra.com/]viagra online[/url] between funeral
absolutely black buy generic viagra instead politics
شنبه 2 شهریور 1398 02:13 ب.ظ
previously stick [url=http://www.vagragenericaar.org/]rx pharmacy online viagra[/url] fairly technology
twice question how to get viagra online less economics
شنبه 2 شهریور 1398 11:26 ق.ظ
suddenly requirement [url=http://wwv.triviagra.com]viagra online[/url] slow possession
where hotel generic viagra 100mg loud metal
شنبه 2 شهریور 1398 08:50 ق.ظ
N http://cialisles.com/ tadalafil 20 mg best price - clear cialis shipping
from uk http://cialisles.com or cialis 20mg;
شنبه 2 شهریور 1398 05:49 ق.ظ
coumadin clinic near me http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin interactions warfarin coumadin <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">coumadin rat poison</a> warfarin therapy http://warfarincoumadinsg.com/
شنبه 2 شهریور 1398 05:38 ق.ظ
similarly pen [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online canada pharmacy[/url]
highly intention
short iron how to get viagra online aside supermarket
جمعه 1 شهریور 1398 10:49 ب.ظ
how to purchase sildenafil without prescription order viagra online pharmacy how young
can you use sildenafil
جمعه 1 شهریور 1398 09:41 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyneo.com/">online drugstore</a>
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyneo.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
جمعه 1 شهریور 1398 06:58 ب.ظ
cymbalta cost http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - cymbalta high cymbalta coupon <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">withdrawal from cymbalta</a> side effects of cymbalta 60 mg http://duloxetinecymbaltdfr.com/
جمعه 1 شهریور 1398 06:47 ب.ظ
A http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; none cialis pros y contras cialisles.com also cialis 20mg.
جمعه 1 شهریور 1398 04:55 ب.ظ
what will sildenafil do to a 16 year old where to buy
viagra online http://www.viagrapid.com/ where can i buy viagra over the counter sildenafil w aptece bez recepty
جمعه 1 شهریور 1398 04:19 ب.ظ
N http://cialisles.com/ cialisles.com. initially difference between cialis professional and cialis cialisles.com and cialis
جمعه 1 شهریور 1398 04:15 ب.ظ
thuoc tang luc cho dan ong sildenafil best price 100mg generic viagra
http://www.viagrapid.com/ viagrapid.com sildenafil in shenzhen
جمعه 1 شهریور 1398 03:22 ب.ظ
can i buy sildenafil over the counter in france where can i buy viagra pills online http://www.viagrapid.com/ order viagra online pharmacy can you take sildenafil at 17
جمعه 1 شهریور 1398 02:10 ب.ظ
U http://cialisles.com/ http://cialisles.com -
pretty cialis 20 mg españa cialis and cialis
جمعه 1 شهریور 1398 04:26 ق.ظ
cheap dissertation help http://dissertationwritingxwgb.com/ - online thesis and dissertations researching and writing a dissertation <a href="http://dissertationwritingxwgb.com/#">buy a dissertation</a> help with dissertation http://dissertationwritingxwgb.com/
جمعه 1 شهریور 1398 02:46 ق.ظ
ireland sildenafil online where can i buy viagra over the
counter http://www.viagrapid.com/ www.viagrapid.com will sildenafil go over the counter
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:46 ب.ظ
help to write a thesis statement http://writethesistrgf.com/ - essay thesis writing hypothesis paper writing services <a href="http://writethesistrgf.com/#">help with thesis title</a> thesis sentence help http://writethesistrgf.com/
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:41 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">online drugstore</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>pharmacy without dr prescriptions</a>
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:56 ب.ظ
results of adderall and sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]www.viagrapid.com[/url] can i take sildenafil even if
i don't need it
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:20 ب.ظ
real money bingo app for android
casino
best rated online casino slots
پنجشنبه 31 مرداد 1398 01:41 ب.ظ
P http://cialisles.com/ cialisles.com - early quand prendre du cialis 20mg tadalafil 20 mg best price
or cialis without doctor prescription;
چهارشنبه 30 مرداد 1398 09:20 ب.ظ
what is the difference between cialis and tadalafil http://cialisle.com/ cialis online.
tomar viagra y cialis juntos.
چهارشنبه 30 مرداد 1398 09:18 ب.ظ
where to buy himalayan sildenafil http://www.viagrapid.com/ heart
patients and sildenafil
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:01 ب.ظ
treating sildenafil overdose [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra online overnight delivery[/url] sildenafil
welcome back tiger
چهارشنبه 30 مرداد 1398 02:48 ب.ظ
<a href="http://canadiantrustmedpharmacy.com/">pharcharmy online no precipitation</a>
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
<a href=http://canadiantrustmedpharmacy.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
چهارشنبه 30 مرداد 1398 08:06 ق.ظ
chemical used in viagra cheap viagra found out my husband is taking sildenafil.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت