تبلیغات
تکنولوژی آموزشی - مطالب تیر 1390
 
تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
گام نهم- افزایش یاداری و انتقال: در این گام برای اینكه مفاهیم تعریف شده، قواعد، و قواعد سطح بالا به خوبی در حافظه سپرده شوند، تداركاتی جهت مرور منظم مطالب در زمانهایی فاصله‌‌دار در خلال هفته‌ها و ماهها مهیا می‌گردد. و انتظار می‌رود مهارتهای آموخته شده را به شرایط جدید یادگیری انتقال دهد.
با ترتیب دادن تكالیف متنوع جدید برای یادگیرنده اطمینان از انتقال یادگیری به بهترین وجه صورت می‌گیرد، تكالیفی كه مستلزم كاربستن آنچه یاد گرفته شده است در موقعیتهایی كه اصولاً با آنهایی كه برای خود یادگیری به كار می‌رفتند متفاوت است. 2 تكالیفی از این نوع پیچیده تر از یك تمرین صرف هستند. 3 بنا بر این در این گام با افزودن بر مقادیر تمرین، تأثیر بسزایی در افزایش مقدار یادداری را فراهم می‌نمائیم، و تنوع تمرین در انتقال مهارتهای ذهنی به موقعیتهای تازه اثر مطلوب دارد. این تعمیم ظاهراً در زمینه‌های یادسپاری اطلاعات كلامی، مهارتهای ذهنی، و مهارتهای حركتی كاربرد دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام هشتم- ارزیابی عملكرد: عملكردی كه فراگیر از خود بروز می‌دهد تائیدی است بر اینكه یادگیری اتفاق افتاده است. به منظور اطمینان از اینكه چنین توانائی‌های واقعاً صورت پذیرفته لازم است نمونه‌های اضافی از عملكرد مطالبه شود. به عنوان مثال اگر اطلاعات كلامی آموخته شده است، ممكن است عین همان نثر بیانات، یا بسط آنها از یادگیرنده خواسته شود. اگر قاعده‌ای یادگرفته شده است، می‌توان كاربرد آن را به تعدادی نمونه بدیع درخواست كرد. ارزیابی عملكرد به این شیوه آن چیزی است كه معمولاً از ‹‹اجرای آزمون›› منظور است . كار كردهایی كه از چنین آزمونی انتظار می‌رود عبارتند از:
الف- تائید اینكه توانایی تازه آموخته شده از ثبات معتدلی برخوردار است .
ب- فراهم ساختن تمرین اضافی كه به تثبیت آنچه كه آموخته شده است كمك می‌كند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 تیر 1390 :: نویسنده : سید امین موافقی

گام هفتم- تدارك بازخورد: در این گام به دنبال عملكردی كه فراگیر در گام قبلی نشان می‌دهد. درباره‌ی درجه‌ درستی عملكرد به فراگیر اطلاعات داده‌ می‌شود.  به عبارت دیگر فراگیر در مورد درستی یا میزان درستی عملكرد خویش بازخوردی را دریافت می‌نماید. این رویداد می‌تواند به راه‌های مختلف انجام شود. در مورد مهارت حركتی مانند پرتاب دارت به هدف، بازخورد ممكن است آنی و ‹‹ ذاتی عملكرد ›› باشد. اما برای بسیاری از انواع عملكردها، بازخورد درباره‌ی درستی عملكرد نیاز به این دارد كه به طور مجزا توسط معلم و یا شخص دیگری ارایه گردد. 
هیچ روش استانداردی برای به جمله در آوردن یا رساندن بازخورد وجود ندارد. در ‹‹آموزشهای برنامه‌ای››  تایید صحت پاسخ معمولاً در صفحه مقابل یا در صفحه بعد درج می‌شود. حتی برخی از كتابهای درسی استاندارد به طور معمول پاسخ را در آخر كتای می‌آورند. برخی از معلمان نیز ارتباط بازخورد در مقابل عملكرد دانش آموز را به راههای مختلف، نظیر سرتكان دادن، لبخند زدن و یا گفتن یك كلمه انجام می‌دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 تیر 1390 :: نویسنده : سید امین موافقی

گام ششم- فراخوان عملكرد: در این گام از فراگیران انتظار می‌رود كه رویدادهای تركیبی درونی یادگیری را عملاً به وقوع رسانند. دانش آموزان در این گام با داشتن راهنمایی یادگیری كافی، به نقطه‌ای رسانده می‌شوند كه رویداد تركیبی درونی یادگیری را عملاً به وقوع می‌رسانند. و آثار لذت بردن از یادگیری در چهره‌هایشان دیده می‌شود. آنها درك كرده‌اند كه چگونه كار را انجام دهند. انتظار از آنان این است كه نه تنها ما را متقاعد كنند، بلكه به همان اندازه خود را نیز متقاعد نمایند.
به طور ساده از یادگیرنده‌ی اطلاعات كلامی خواسته تا اطلاعات یا حداقل بخشی از اطلاعات را ‹‹بگوید››. از یادگیرنده‌ مفهوم یا قاعده جدید خواسته می‌شود تا كاربرد آن را به مورد خاصی كه قبلاً در طی یادگیری با آن مواجه نبوده است، عملاً نشان دهد.  تمهیداتی برای تشویق یادگیرنده جهت به كار بستن هرچه بیشتر یادگیری در موقعیتهای تازه و متنوع صورت می‌گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام پنجم- تدارك‹‹ راهنمایی یادگیری››: در این گام معلم فرآیند درونی شدن – رمز گردانی معنایی- را در فراگیران تسهیل می‌نماید. و محرك‌های ارایه شده را تا آنجا كه ممكن است معنی‌دار می‌سازد . برای معناداری بیشتر راه‌های متعدد وجود دارد، كه بسته به بازده یادگیری مورد انتظار با یكدیگر فرق دارند. به‌ طوركلی، معناداری را می‌توان با استفاده از مثالهای عینی مربوط به مفاهیم و اصطلاحات انتزاعی، بسط دادن هر اندیشه با ربط آن به مواردی كه هم اكنون در حافظه‌اند انجام داد و یادگیرنده را در كشف قواعد یاری نمائیم.

مقدار راهنمایی یادگیری، یعنی تعداد سوالها و میزانی كه آنها ‹‹ رهنمود مستقیم یا غیر مستقیم›› می‌دهند با نوع قابلیتی كه یادگرفته می‌شوند فرق می‌كند. اگر آنچه یاد گرفته می‌شود موضوعی قراردادی است-نام شیئی كه برای یادگیرنده تازه است- مسلماً دلیلی برای هدر دادن وقت یا پرسشها، یا اشاره‌های غیرمستقیم به این امید كه به طریقی این نام ‹‹كشف شود›› وجود ندارد. در این مورد گفتن پاسخ به دانش آموز شكل صحیح راهنمایی یادگیری است. اما در سمت دیگر طیف مواردی است كه، رهنمود غیر مستقیم مناسب است. زیرا این راه منطقی كشف پاسخ است، وچنین كشفی می‌تواند به آن یادگیری ختم شود كه دائمی‌تر از آن یادگیری است كه از گفتن پاسخ مستقیم حاصل می‌شود. مقدار اشاره كردن یا رهنمود دادن نیز با نوع یادگیرندگان فرق می‌كند زیرا بعضی از یادگیرندگان كمتر از دیگران به راهنمایی یادگیری نیاز دارند و راهنمایی بیش از حد برای تند آموزان خوار شمردن آنها است. در حالیكه راهنمایی خیلی كم، كندآموزان را مأیوس می‌سازد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام چهارم- ارایه محرك: این گام با ارایه محرك اساسی به فراگیران انجام می‌گیرد. محرك‌ها می‌توانند مواد آموزشی مرتبط با موضوع درس نظیر عكس یا تصویر، پارل، وسایل و ابزار و حتی نوشته و نام اشیاء ویا خود اشیاء واقعی باشد. 
ارایه مطالب محرك باید كاملاً واضح باشد چرا كه ارایه محرك‌های مناسب به عنوان بخشی از رویدادهای آموزشی دارای اهمیت می‌باشد. به طور روشن، محرك ارایه شده به عنوان رویداد آموزشی به طور مشخص به آنچه كه   قراراست آموخته شود وابسته است. 
ارایه محركها برای یادگیری مفاهیم و قواعد نیاز به استفاده از انواع مثالها و نمونه‌های متنوع دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام سوم- تحریك یادآوری پیش نیازهای مربوطه: در این مرحله از یادگیرنده خواسته می‌شود چیزهایی را كه قبلاً آموخته است، به یاد آورد.  زیرا در لحظه‌ی یادگیری قابلیت های از قبل آموخته شده بخشی از رویداد یادگیری هستند. به همین دلیل باید خوب در دسترس قرار گیرند، با به یاد آوردن آنها درست قبل از وقوع یادگیری جدید، از در دسترس بودن آنها اطمینان حاصل می‌شود. اگر مهارت ذهنی جدیدی آموخته می‌شود، مهارت های پیرو باید بازیابی شوند تا این كه بتواند به عنوان بخش هایی از مهارت جدید مجدداً رمزگردانی شوند. به عبارت دیگر دانش سازمان یافته‌ای كه قبلاً آموخته شده است بازیابی می‌شود تا به صورت بخشی از زمینه‌ی معنادار بزرگتری برای اطلاعات جدید واقع شود.
فراخوانی قابلیتهای قبلاً آموخته با پرسیدن یك سئوال به عنوان مثال:
-اگر هدف یادگیری قاعده‌ای درباره‌ی وتر یك مثلث قائم‌الزاویه باشد، ممكن است مطلوب این باشد كه یادآوری قواعد پیرو را با گفتن ‹‹ یك مثلث قائم‌الزاویه رسم كنید›› و پرسیدن این كه كدام اضلاع مجاور رأس قائم‌الزاویه هستند ، اطمینان حاصل كرد كه مفاهیم پیرو در حافظه فعال فراگیران قابل دسترسی می‌باشد، ویادگیری قاعده‌ی جدید می‌تواند رضایت بخش باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام دوم- آگاه ساختن یادگیرنده از هدف: یادگیرنده باید از بازده یادگیری كه از او انتظار می‌رود، آگاه باشد. به عبارت دیگر آگاهی دادن به فراگیر در خصوص انتظاری كه قرار است در نتیجه یادگیری برآورده شود. یادگیرنده به نحوی باید نوع عملكردی را كه به عنوان شاخصی برای پایان یافتن موفقیت‌آمیز یادگیری به كار می‌رود بشناسد. 
وقتی كه یادگیرندگان، هدف از آموزش را درك كنند،انتظاری را كسب خواهند كرد كه معمولاً سرتاسر مدتی كه یادگیری رخ می‌دهد تداوم دارد، و زمانی كه یادگیری تكمیل می‌شود این انتظار به وسیله‌ی بازخورد ارایه شده تائید می‌گردد.  به طوركلی، بهتر است فرض نكنیم دانش آموز هدف درس را می‌داند. ارتباط برقرار كردن در مورد هدف درس وقت كمی می‌گیرد و حسن آن این است كه از خارج شدن او از جریان آموزش معلم جلوگیری می‌كند. به نظر می‌رسد ارتباط برقرار كردن در مورد هدف، كاری است كه با صراحت و صداقت یك معلم هم خوان است. علاوه بر آن، به معلم كمك می كند تا بر ‹‹ هدف ››‌باقی بماند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گام اول- جلب توجه: برای جلب توجه یادگیرنده، انواع مختلف رویدادها به كار گرفته می‌شوند. توجه دانش آموزان، به تعبیر هوشیار بودن برای دریافت محرك، می‌تواند با ایجاد تغییر سریع در محرك حاصل شود. فراتر از این، روش اساسی  كه برای جلب توجه به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد توسل به علایق یادگیرندگان می‌باشد. 
مهارت در جلب توجه به همراه دانش خردمندانه از دانش آموز درگیر در آموزش بخشی از هنر معلمی است، كه می‌تواند بخش از آن یا همه‌ی آنها غیر كلامی هم باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 تیر 1390 :: نویسنده : سید امین موافقی

الگوی تدریس گانیه مبتنی بر دیدگاه گانیه شامل ۹رویداد می باشد كه، به ترتیب عبارتند از: جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریك یادآوری، یادگیری پیش‌نیاز و دانش قبلی، ارایه محرك، فراهم ساختن هدایت یادگیری، فراخوان عملكرد، فراهم ساختن بازخورد، ارزیابی عملكرد و بهبود یادداری و انتقال.   

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 تیر 1390 :: نویسنده : سید امین موافقی

آموزش از مجموعه‌ای از رودیدادها تشكیل شده است كه نسبت به یادگیرنده بیرونی هستند و برای پشتیبانی از فرآیندهای درونی یادگیری طراحی شده اند.  وی آموزش را ‹‹ مجموعه‌ای پیش اندیشده در قالب رویدادهای بیرونی آموزش و طراحی شده برای حمایت از پردازش‌های یادگیری درونی تعریف می‌كند›› . رویدادهای آموزشی رساندن یادگیرندگان را از جایی كه هستند به كسب قابلیت شناخته شد، یعنی ‹‹هدف››‌ممكن می‌سازند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حوزه روانی- حرکتی اهداف آموزش

هدف‌های حوزه روانی- حرکتی ، به حرکات و اعمال ماهرانه بدنی چون نوشتن ، تایپ کردن ، نواختن آلات موسیقی ، ورزش کردن و انجام دادن مشاغل و حرفه‌های گوناگونی که با فعالیت بدنی و روانی هر دو سروکار دارند، گفته می‌شود. زمانی که فرد می‌تواند حرکات مستقل بدنی را یاد بگیرد و یا مهارت‌های مختلفی را انجام دهد، اهداف حوزه روانی- حرکتی مورد نظر هستند. مثلا اینکه دانش‌آموز بتواند 100 متر را در 15 ثانیه بدود، یا دانش‌آموز بتواند نتی را که از پیانو می‌شنود با گیتار اجرا کند، یا بتواند با یک شخص ناشنوا از طریق اشارات سر و دست رابطه برقرار کند، شنا کردن انجام دهد و...

بر طبق نظر سیمپسون حوزه روانی – حرکتی شامل هفت مرحله زیر است:
ادراک:استفاده از حواس برای هدایت کنشهای حرکتی.
آمادگی: آماده بودن برای انجام یک عمل.
پاسخ هدایت شده: عمل کردن به کمک هدایت یک الگو.
مکانیسم:انجام اعمالی که نسبتا مشخص و عادتی هستند.
پاسخ پیچیده آشکار: ترکیب تعدادی از عادتها.
انطباق: استفاده از مهارتهای قبلا آموخته شده برای انجام تکالیف تازه اما مربوط به گذشته.
ابتکار: خلق الگوهای تازه حرکتی برای حل مسایل غیر معمول.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حوزه عاطفی اهداف آموزشی

هدف‌های حوزه عاطفی به احساس ، نگرش ، انگیزش ، قدردانی ، ارزش‌گذاری و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او علاقه‌ای به درس ریاضی نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشکل دانش‌آموز ، به حوزه عاطفی مربوط می‌شود. در این حوزه دانش‌آموز باید بتواند به موضوعات آموزشی نشان دهد، میل به پذیرش داشته‌باشد و توجه انتخابی داشته‌باشد. به مسائل واکنش نشان دهد و از این پاسخ‌دهی احساس خرسندی کند. نسبت به موضوعات ، ارزش مثبت قائل شود. از خود شوق و اشتیاق نشان دهد.

این حوزه دارای طبقاتی به شرح زیر است:
1. دریافت کردن (یا توجه کردن): یادگیرنده نسبت به وجود یک پدیده یا محرک مشخص حساس می شود، یعنی نسبت به دریافت آن ها به طور آگاهانه علاقه پیدا می کند و به طور انتخابی به پدیده یا محرک توجه می کند.
2. پاسخ دادن: در این مرحله یادگیرنده نه تنها علاقمند به توجه داشتن نسبت به پدیده یا محرک است بلکه به طور فعالانه توجه می کند. در اینجا یادگیرنده از انجام فعالیت احساس رضایت خاطر می کند.
3. ارزش قائل شدن: یادگیرنده برای یک پدیده، چیز یا رفتار ارزش قائل میشود. در اینجا یادگیرنده مجموعه ای از ارزش ها یا اندیشه های مشخص را درونی می کند و این اندیشه ها حالت نگرشی شخصی او را پیدا می کنند.
4. سازمان دادن به ارزش ها: در این طبقه یادگیرنده مفهوم یک ارزش را درک کرده و برای خود از مجموعه ارزش های مختلف یک نظام کلی ارزش ها را سازمان می دهد.
5. تشخص به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها: یادگیرنده در درون خود یک سلسله مراتباز نظام ارزش ها به وجود آورده است که رفتار فردی او را کنترل می کند. کنترل آن قدر بر رفتار فرد تأثیر می گذارد که می توان او را به صورت فردی که دارای تمایلات چنین یا چنان است توصیف کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حوزه شناختی اهداف آموزشی

هدف‌های آموزشی حوزه شناختی به فرایندهایی چون دانستن، شناختن، فهمیدن، اندیشیدن، استدلال کردن و قضاوت کردن مربوط می‌شود. برای مثال وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل کردن مسائل درس ریاضی با مشکل مواجه است، نگرانی او به حوزه شناختی مربوط می‌شود. حوزه شناختی به دو بخش توانایی‌ها و مهارت‌های ذهنی و بخش دانش تقسیم می‌شود. در حوزه دانش ، دانش‌آموز باید بتواند اطلاعاتی را به ذهن خود بسپارد.

مثل تعریف اصطلاحات علمی و فنی درس ، معانی لغات ، دانستن وقایع ، تاریخ‌ها ، مکانها و... در بخش مهارت‌های ذهنی ، دانش‌آموز باید بتواند به فهم مطالب نائل شود. مثلا بتواند یک بخش کلی از درس را فهمیده و به زبان خود خلاصه کند. همینطور بتواند مطالب یاد گرفته شده را به کار ببندد. مثلا قوانین مثلثات را در موقعیت‌های عملی به کار گیرد. یا اصول روان‌شناسی را در موقعیت‌های جدید اجتماعی به کار بگیرید، یا بتواند موضوعات را مورد داوری و ارزشیابی قرار دهد. تمامی این فرایندها به حوزه شناختی مربوط می‌شود که نشان می‌دهد فرد توانسته‌است دانش لازم را در زمینه خاصی کسب کند و بر اساس توانایی‌های ذهنی خود ، عملیات جدیدی را از لحاظ ذهنی انجام دهد، تحلیل کند ، ترکیب کند و ارزشیابی کند.

این حوزه دارای شش طبقه است.
1. دانش: شامل یادآوری امور جزئی و کلی، یادآوری روش ها و فرایند ها، یا یادآوری الگوها، ساختها و موقعیت هاست. این طبقه به طور عمده بر فرایندهای روانشناختی یادآوری تأکید می کند.
2. فهمیدن: در فهمیدن خود قادر است هدف اصلی یک ارتباط را درک کند و می تواند موارد یا اندیشه هایی را که ارتباط موردنظر بدان پرداخته مورد استفاده قرار دهد.
3. کار بستن: استفاده از انتزاعیات در موقعیت های ویژه عینی است.
4. تحلیل: شکستن یک ارتباط به اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورت روشنی نشان داده شود.
5. ترکیب: پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یک کل است.
6. ارزشیابی: داوری در مورد ارزش مطالب و روش ها برای مقاصد معین است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم

مشهورترین طبقه بندی موجود طبقه بندی بلوم است. بلوم برای سهولت در نوشتن و طبقه بندی کردن هدف های آموزشی وتهیه آزمون برای هدف ها، آنها را به سه حوزه، مختلف طبقه بندی می کند. حوزه شناختی، حوزه روانی – حرکتی ، حوزه عاطفی.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت