تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزش رویکردی نوین در آموزش
درباره وبلاگ


فعالیت این وبلاگ در زمینه تکنولوژی آموزشی، مراکز توسعه آموزش و زمینه های وابسته می باشد
مدیریت وبلاگ: سید امین موافقی کارشناس تکنولوژی آموزشی
شغل: کارشناس سمعی و بصری و همکار مرکز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
تماس: 55 22 919 0936
وب: aminmovafeghi@gmail.com

مدیر وبلاگ : سید امین موافقی
نظرسنجی
ارزیابی مطالب وبلاگ
آموزش مداوم از پنج نوع فعالیت تشکیل می گردد:

-    سمینارها و کنگره ها، کارگاه و کنفرانس
-    دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
-    برنامه های مدون آموزش مداوم
-    فعالیت های آموزشی و پژوهشی
-    خودآموزی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 آذر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی
پژوهش در آموزش

هدف کلی:
بهبود کیفیت آموزش از طریق پژوهش در زمینۀ آموزش علوم پزشکی

اهداف اختصاصی:
1 – آفزایش مشارکت اساتید، دانشجویان، محققان در زمینة پژوهش در حیطة آموزش پزشکی
2 – ارتقای مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان
3 – راه اندازی فرایند طراحی و اجرای پژوهش ها در زمینة آموزش پزشکی
4 – استفاده همه جانبه از فن آوری اطلاعات ( IT ) به منظور رشد و ارتقای مهارتهای پژوهش در آموزش پزشکی

محورهای پژوهش ( در آموزش )
1 – روش های یاد دهی – یادگیری ( Teaching & Learning Methods )
2 – برنامه ریزی درسی ( Curriculum planning )
3 – ارزیابی و ارزشیابی ( Evaluation & Assessment )
4 – رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی ( Faculty Development )
5 – نقش فن آوری  اطلاعات در آموزش علوم پزشکی ( Information technology )
6 – آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد ( evidence – Based medical education )
7 – رهبری و اعتبار بخشی ( Leadership & Accreditation )
8 – برنامه های رشد و ارتقاء استعدادهای درخشان ( Gifted – Adults )
9 – آموزش در سلامت ( Health education )
10 – ارتقاء سلامت ( Health promotion )

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 آذر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی
توان مند سازی نیروی انسانی:

1 – بهبود برنامه درسی
2 – تقویت مهارتهای برنامه ریزی درسی و بهبود کیفیت یاددهی – یادگیری
3 – نیازهای ویژه دوره های آموزشی و بازنگری آن ها و برنامه ریزی دوره های آموزشی
4 – انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف آیندة دانشجویان
5 – بهبود کیفیت مهارتهای آموزشی بالینی
6 – مشاوره با دپارتمانهای آموزشی و اساتید در زمینة مدیریت و رهبری آموزشی و ارتقای توان مندی های آموزشی
7 – برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در زمینة آموزش پزشکی در دپارتمان های مختلف

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رسالت و حیطة عملکرد EDC

1 – ارتقای سطح آموزش و یادگیری در آموزش با هدف تربیت و توان مند سازی نیروی انسانی
 Faculty Development                                                                                                         
2 – برنامه ریزی آموزشی Curriculum Development                                                                   
3 – ارزشیابی  Evaluation                                                                                                     
4 – پژوهش در آموزش                                                                            Research in education


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج وظیفة اصلی و اساسی برای مرکز EDC در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعیین نموده است:

1 – برنامه ریزی درسی
2 – آموزش اساتید
3 – آموزش مداوم
4 – ارزشیابی
5 – پژوهش در آموزش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ماده 1: وظایف و فعالیت های اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به شرح زیر است:

1 – هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین برنامه ریزی آموزشی
2 – سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر آموزش اعضای علمی و توانمندسازی ایشان در زمینه آموزش، ارتقا و رشد و پویایی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی
3 – هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای یاددهی – یادگیری
4 – هدایت، تصویب، اجرا، تامین بودجه نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش
5 – هدایت و نظارت بر فرایند های ارزشیابی فراگیران
6 – هدایت،ارائه و نظارت بر آموزش های مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
7 – هدایت،اجرا و نظارت بر فرایندهای شناسایی،جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
8 -  هدایت،اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه
9  – هدایت،اجرا و نظارت بر روش های آموزش نوین و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
10 – شرکت در جلسات،شوراها،کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی
11 – مشاوره برای امور آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه
12 – نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش و تابعهادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مقدمه: مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها بازوی علمی و سیاستگذاری معاونت های آموزشی بوده، نقش حساسی در ارتقای کیفی آموزش بر عهده دارند. اجرای جامع امور محوله مستلزم وجود ساز و کار نیروی انسانی متخصص کافی در دانشگاه هاست. یکی از کارهای گسترش توانمندی های علمی و اجرایی مراکز توسعه، تاسیس دفاتر توسعه آموزش در واحدهای تابعه دانشگاه است. در این آیین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش آن با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه شرح داده شده است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آئین نامه
چگونگی ارتباط و تعامل مرکز مطالعات و توسعه آموزش با
دفاتر توسعه آموزش در واحد های وابسته بر اساس شرح وظایف محوله

در پست های بعدی مواد آئین نامه را بخوانید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شیوه و روشهای مختلف تدریس و یادگیری عبارتند از:

1 – سخنرانی                                                                   Lectures
2 – تدریس در گروه های کوچک Small group teaching                         
3 – تدریس در مرکز مهارتهای بالینی     Teaching in clinical skills center
4 – آموزش بالینی  Bedside teaching                                              
5 – آموزش مراقبت های سرپایی Ambulatory care teaching                
6 – آموزش در جامعه                                             In the community
7 – آموزش از راه دور  Distance education                                         
8 – آموزش هم گروهی Peer – assisted learning                               
9 – آموزش از طریق حل مسأله Problem based learning                     
10 – خود آموزی                                                              Self Studyنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پیشنهاداتی برای ارائه یک تدریس خوب

1 – استفاده از شیوه های تدریس متنوع: به خصوص شیوۀ تدریس سخنرانی حتماً باید با شیوه های دیگری همراه شود تا برای همه فراگیران مفید باشد.
2 – استفاده منظم از شیوه تدریس گروه کوچک با در نظر گرفتن انعطاف در ترکیب گروه
3 – تنوع در موارد و منابع آموزشی و متون در دسترس فراگیران
4 – تنوع در میزان دشواری کارهای عملی برای فراگیران با استعدادهای متنوع
5 – فراهم کردن امکان انتخاب برای فراگیران از بین مباحث، تکالیف یا فعالیت های پیشنهادی
6 – دخیل کردن فراگیران در ایفای نقش و شبیه سازی
7 – تعیین موضوع پروژه برای فراگیران
8 – تنوع در شیوه ارزشیابی فراگیران

انتخاب راهبرد تدریس مناسب برای موفقیت فرایند تدریس حیاتی است انتخاب درست روش تدریس، کارایی تدریس و مدرس را بالا برده، فرایند یادگیری – یاددهی را تسهیل می کند.

برای تدریس مؤثر سه فاکتور باید مد نظر باشد

1 – موضوع تدریس
2 – چگونگی یادگیری فراگیران
3 – نحوۀ تدریس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 آذر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی
به طور کلی می توان راهبردهای تدریس را به سه گروه عمده تقسیم کرد

1 – روش های تدریس انبوه ( Mass learning methods )
2 – روش های یادگیری فردی ( Individualized learning methods )
3 – یادگیری گروهی ( group learning methods )

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شیوۀ انتخاب راهبرد تدریس مناسب

انواع راهبردهای تدریس برای تسهیل یادگیری فراگیران به کار می رود مانند سخنرانی، بحث در گروههای بزرگ و کوچک و ...
مدرس ممکن است از ترکیبی از شیوه های فوق برای رسیدن به اهداف آموزشی استفاده کند. هر روش تدریسی که انتخاب می شود باید اهداف آموزشی را بر آورده سازد و بطور مطلق بهترین روش یادگیری وجود ندارد.
بهترین راهبرد تدریس برای فراگیران، روشی است که بیشترین موفقیت را در کوتاه ترین زمان، در طبیعی ترین ( غیر محدودترین ) فضا و با کمترین دخالت مدرس تضمین کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 آذر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی
آموزش و یادگیری

انتخاب راهبرد تدریس مناسب برای موفقیت فرایند تدریس حیاتی است. استفاده از شیوه های تدریس متفاوت ممکن است به وقت و دقت کافی نیاز داشته باشد اما انتخاب درست روش تدریس، کارآیی تدریس مدرس را بالا برده، فرایند یادگیری – یاددهی، را تسهیل می کند و بدین ترتیب فراگیران انگیزه و اشتیاق لازم را برای یاد گرفتن خواهند داشت.

یادگیری یک فرآیند سازنده است که در آن هر دانشجو اطلاعات جدید را دریافت می کند و آن را به اطلاعات قبلی خود اضافه می نماید.
تدریس یک چارچوپ را برای یادگیری ایجاد می کند و یادگیری هنگامی اتفاق می افتد که دانشجو بتواند بین مطالب درسی جدید و مطالب قبلی ارتباط معنی داری برقرار کند و برای یادگیری یک ماهیت سازنده قائل باشد.

مدرس باید بتواند از تمام مهارت های یادگیری دانشجو، در امر تدریس استفاده کند و وظیفه دارد به عنوان یک تسهیل کننده امر یادگیری در کلاس درس، دانشجو را تشویق کند تا در مورد مطالب ارائه شده فکر کند و بین مطلب جدید و دانستنی های قبلی خود ارتباط برقرار کند، مطلب درسی را به روش خودش یاد بگیرد و بتواند در آینده از این اطلاعات استفاده کند.
مدرس باید با آگاهی کامل از راهبردهای تدریس مناسب و کارآمد استفاده کند راهبردهای تدریس ( Teaching Strategies )، انواع روشهایی هستند که مدرس برای ارائه تدریس به فراگیران به کار می گیرد، این شیوه ها برای دستیابی به اهداف عملکردی از پیش تعیین شده به کار می روند.
ابتدا طرح آموزشی توسط مدرس نوشته و محتوا سازماندهی می شود. مدرس باید در موارد زیر تصمیم بگیرد.
1 – نوع و میزان محتوای ارائه شده در طول تدریس
2 – توالی محتوا
3 – انتخاب فعالیت ها و شیوه ارائه محتوای تدریس
مدرس تصمیم می گیرد که بهترین شیوه ارائه محتوا در یک کلاس کدام روش است؟
سخنرانی، بحث کلاسی، شیوه های شبیه سازی کامپیوتری و ... راهبردها به تنهایی مهم نیستند. آنچه که در ضمن تدریس با این روش ها اتفاق می افتد، حائز اهمیت است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نگاه اجمالی به تكنولوژی آموزشی

چند دهه ای بیش نیست كه اصطلاح “ تكنولوژی آموزشی ” جائی برای خود در فرهنگ تعلیم و تربیت جهان اختصاص داده است . قبل از آنكه كاربرد تكنولوژی آموزشی با مفهوم جدید و مترقی آن مطرح شود ، برنامه ریزان و معلمان در راه بهبود امر تدریس و حصول نتایج بهتر آموزش از مواد و وسایل آموزشی با مفهوم “ سمعی و بصری ” آن كمك می گرفتند

امروزه اصطلاح “ تكنولوژی آموزشی ” مفهومی مترقی و تكامل یافته را به همراه دارد و زمینة بهره گیری از آن صرفاً به كاربرد مواد و وسایل آموزشی خلاصه نمی شود و مفهومی جدیدتر و وسیع تر ی به همراه دارد و می توان آن را به مهندسی آموزش تشبیه نمود.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 مهر 1391 :: نویسنده : سید امین موافقی

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانش پژوهان می رساند،

سمینار آموزشی با عنوان بیوتکنولوژی روز سه شنبه مورخ 1391/7/25 ساعت 9 صبح الی 11/30در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی برگزار گردید.

سخنران این همایش جناب آقای حمید رضا فضلی کارشناس ارشد ژنتیک بود که مطالبی را پیرامون موضوع مربوط برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی مطرح نمود و موفقیت خود را کار، تلاش و تحقیق همزمان با تحصیل در در دوران دانشجویی و بطور خاص در مقطع کارشناسی دانست و گفت دانشجو اگر بخواهد موفق شود همزمان با تحصیل باید هم کار کند و هم به تحقیق و پژوهش بپردازد و همچنین شرکت در کارگاههای آموزشی را برای کسب معلومات بیشتر و موفقیت مفید و موثر دانست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جناب آقای فضلی www.eduworld.ir  مراجعه نمائید.

شماره تماس:09356545655 مهندس حمید رضا فضلی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 18 )    ...   7   8   9   10   11   12   13   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

حمایت مالی از مامترجم سایت
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو